การรีบอลขาไอซี BGA

Spread the love

การเรียนรู้และฝึกความ ชำนาญในการรีบอลขาไอซี BGA VGA ใหม่มีความจำเป็นสำหรับช่างซ่อมโน๊ตบุ๊คในระดับเมนบอร์ด ถึงแม้ว่าการซื้อไอซีเหล่านี้มาใหม่จะมีการสร้างขามาเรียบร้อยแล้วก็ตาม เพราะถ้าหากมีความผิดพลาดในการถอดเปลี่ยน ก็จะทำให้ขาไอซีที่ถูกสร้างมาแล้ว เสียไป ขนาดไม่เท่ากันหรือ ไหลมารวมกัน ด้วยเหตุนี้ช่างซ่อมเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊คจึงควรที่จะทำการสร้างขาไอซี BGA VGA เหล่านี้ใหม่ได้ด้วยตนเอง เพื่อเป็นการประหยัดค่าไอซี ไม่ใช่วางพลาดไปก็เอาตัวใหม่มาวางเลย ซึ่งทำให้การซ่อมมีต้นทุนที่สูงขึ้น

เครื่องมือและอุปกรณ์การซ่อมที่ใช้ในการรีบอล

หัวเป่าลมร้อนแบบลมหมุน หรือแบบธรรมดา แนะนำให้ใช้หัวเป่าลมร้อนแบบลมหมุน, หัวแร้ง, เพลตรีบอล, ตัวจับยึดชิป, ตะกั่วเม็ด, ฟลั๊กเก็บตะกั่ว, ฟลั๊ก RMA223-uv, ซิลซับตะกั่ว, แผ่นยางกันความร้อน, แหนบ, ทินเนอร์ หรือ โซลเว็นสำหรับทำความสะอาด, แปรงทาสีขนาด 1 นิ้วตัดปลายขนแปรงให้สั้น

ทำความสะอาดตะกั่วที่เหลืออยู่ด้วยหัวแร้ง

นำไอซี BGA ที่ ถอดออกมาจากเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊คมาซับตะกั่วที่เป็นขาไอซีเดิมออก โดยใช้ฟลักเก็บตะกั่วเล็กน้อย ป้ายไว้บนขาไอซีตำแหน่งไดก็ได้ ใช้หัวแร้ง กดปุ่มแรงความร้อนเล็กน้อย วางลงบนตำแหน่งที่ป้ายฟลั๊กเก็บตะกั่วไว้ ให้ฟลั๊กละลาย พร้อมกับให้ตะกั่วละลายติดไปกับปลายหัวแร้ง เคลื่อนหัวแร้งไปทางซ้าย-ขวา เพื่อละลายตะกัวให้ติดไปกับปลายหัวแร้ง เมื่อขนาดของก้อนตะกัวที่ละลายเป็นของเหลว ติดกับปลายหัวแร้งมากก็ให้เคลื่อนปลายหัวแร้ง ให้พ้นออกจากตัวไอซี เพื่อนำตะกั่วทิ้ง ทำอย่างนี้ซ้ำกับส่วนของขาไอซีที่อยังเหลืออยู่ จนกว่าจะหมด จะได้ผิดบัดกรีของไอซีที่ค่อนข้างเรียบ แต่ยังมีผิวที่นูนอยู่เล็กน้อยเนื่องจากมีตะกั่วเหลืออยู่

ซับตะกั่วด้วยซิลซับตะกั่วเพื่อให้ได้ผิวบัดกรีที่เรียบ

ใช้ซิลซัชตะกั่ว ขนาด 2.5 มม. งอ ปลายเล็กน้อยวางลงบนไอซี วางหัวแร้งลงตรงรอยงอของตะกั่วเร่งความร้อนเล็กน้อย เพื่อให้ความร้อน ไหลผ่านซีลซับตะกั่วไปยังตะกั่วที่อยู่กับผิวบัดกรีของตัวไอซี เคลื่อนหัวแร้งไปพร้อมๆกันกับซีลซับตะกั่ว ไปไปตามแนวของขาไอซี BGA เพื่อ ซับตะกั่วที่เหลืออยู่จากการใช้หัวแร้งเก็บไปก่อนหน้านี้ เคลื่อนหัวแร้งให้ทั่วไอซี เพื่อทำการเก็บตะกั่วให้หมด จนได้ผิวบัดกรีที่เรียบ ทดสอบใช้นิ้วไล่ดูบนผิวบัดกรีที่เป็นจุดๆ จะได้ผิดบัดกรีที่เรียบ ไม่สะดุดมือ

ข้อควรระวัง

อย่าเร่งความร้อนของ หัวแร้งสูงมาก และใช้เวลานาน เพราะจะทำให้ไอซีมีการสะสมความร้อน และทำให้ตัวไอซีมีรอยไหม้ หรือบวมขี้น ตรงส่วนที่สัมผัสกับหัวแร้ง หรือจุดบัดกรีที่เป็นทองแดงขาดหลุด ทำให้ตัวไอซีเสียหาย

 

เลือกเพลตจากชุดเพลตรีบอล โดยการนำเพลตมาเทียบกับจุดบัดกรีบนตัวไอซีว่าช่องที่เจาะของเพลตตรงกับจุด บัดกรีของตัวไอซีทุกช่อง ไม่เอียงหรือเลื่อมกับจุดบัดกรี

เลือกตะกั่วเม็ดโดยลองใช้ ตะกั่วเม็ดแต่ละขนาดวางลงในช่องของเพลตดูว่าตะกั่วเม็ดขนาดใดวางลงไปแล้ว หลุดลงด้านล่างของเพลตได้พอดี เช่นนำตะกั่วเม็ดขนาด 0.76วางลงไปแล้วติดอยู่ด้านบน 0.60 วางลงไปแล้วติดอยู่ด้านบน 0.50 หลุดลงด้านล่าง0.40หลุดลงด้านล่าง ก็ให้ใช้ตะกัวเม็ด ขนาด 0.5 ใน การรีบอลไอซีตัวนั้น ถ้าเราใช้ตะกั่วใหญ่กว่าช่องของเพลต หลังจากทำการรีบอลแล้วจะแกะเพลตออกจากตัวไอซีไม่ได้ ถ้าแกะแรงก็จะทำให้จุดบัดกรีของตัวไอซีขาดหลุดออกมา หรือทำให้เพลตงอเสียรูปทรง หรือแตกเสียหาย ถ้าใช้ตะกั่วเล็กไปตอนเกลี่ยตะกั่วลงบนช่องของเพลตตะกั่วจะลงไปอยู่ในช่อง ที่เจาะของเพลตมากกว่า1เม็ด ทำให้ต้องเสียเวลามาหยิบออกก่อนเป่าลมร้อน หรือถ้าเราไม่เอาออกก็จะทำให้ขนาดของขาไอซีทีรีบอลมีขนาดไม่เท่ากัน

ทาฟลั๊ก RMA223-uv ลงบนผิวบัดกรีของตัวไอซี ใช้ลมร้อนเป่าเบาๆพอให้ฟลั๊กละลายเคลือบบนผิวบัดกรีให้ทั่ว นำเพลตรีบอลของไอซี BGA ที่ จะทำการรีบอล วางลงบนตัวไอซี โดยให้ช่องที่เจาะของเพลตตรงกับจุดบัดกรีของไอซี ความหนึดของฟลั๊กที่ทาไว้จะช่วยยึดเพลตไว้ไม่ให้เลื่อนหลุดออกจากไอซี

นำไอซีที่วางเพลตลงไปแล้ว ยึดเข้ากับตัวจับยึดชิป หรือถ้าไม่มีตัวจับยึดชิปก็ใช้ที่หนีบกระดาษ แบบปากแบนๆ หนีบไว้แทนก็ได้ นำตะกั่วเม็ดขนาดที่ใช้บอลกับตัวไอซีที่กำลังทำการรีบอลมาโรยลงบนเพลตแล้วเก ลียให้เม็ตตะกั่วลงไปในช่อของเพลตจนครบทุกช่อง เอาตะกั่วเม็ดที่เหลื่อออกจากเพลต และตัวจับยึดชิป

ใช้นิ้วลูบกดเบาลงบนเม็ด ตะกั่วที่อยู่ในช่องของเพลตรีบอลเพื่อให้เม็ดตะกั่วฝังลงไปกับฟลั๊กที่ทาง ไว้และสัมผัสกับผิวของจุดบัดกรีบนตัวไอซี

ใช้หัวเป่าลมร้อนเป่าลงบน เม็ดตะกั่วให้ละลายติดกับจุดบัดกรีบนตัวไอซีคนครบทุกเม็ด ควรเป่าไล่ความร้อนให้เป็นแนวเดียวกัน และค่อยเป่าแบบให้ความร้อนสม่ำเสมอ ไม่ควรใช้ความร้อนเฉพาะที่เป็นเวลานาน

ทิ้งไว้สักครู่ให้เย็น ทำความสะอาดฟล๊กด้วยทินเนอร์ แล้ค่อยๆแกะเพลตออกจากตัวไอซี ถ้าไม่ทำความสะอาดก่อนความหนึดของฟลั๊กที่โดนความร้อนแล้วจะยึดเพลตกับตัวไอ ซีไว้ทำให้แกะออกยาก

หลังจากแกะเพลตออกแล้วถ้าเห็นว่าแนวของเม็ดตะกั่วขาไอซีที่รีบอลแล้วไม่เป็นระเบียบ หรือติดไม่แน่นกับตัวไอซี ให้ทาฟลั๊กRMA223-uv แล็ก น้อย แล้วใช้หัวเป่าลมร้อนเป่าอีกครั้งเพื่อให้ตะกั่วละลายและมีการดึงตัวเองเข้า หาจุดบัดกรีแต่ละจุด ก็จะได้แนวของขาไอซีที่เป็นระเบียบสวยงาม

สำหรับผู้ที่ชำนาญแล้ว หรือจะฝึกความชำนาญให้ถอดเพลตออก แล้วใช้ลมร้อนเป่าเพื่อละลายตะกัวให้ติดกับตัวไอซีได้เลย ซึ่งวิธีนี้จะใช้กับกรณีที่เพลตไม่ค่อยทนความร้อน มีการขยายตัว บิดงอ โก่งขึ้นมาเมือโดนความร้อน เพราะเพลตคุณภาพต่ำราคาถูกจะใช้วัสดุที่ไม่ใช่สแตนเลสแท้ หรือสแตนเลสเกรดดี ดังนั้นเวลาเลือกซื้อเพลตก็ควรดูเกรดของเพลตด้วย ถ้าเพลตคุณภาพดีก็เป่าลงบนเพลตได้เลย ไม่ต้องระมัดระวังมาก ใช้เวลาน้อย แต่ถ้าเพลตแบบคุณภาพต่ำก็ต้องถอดเพลตออกตอนเป่าลมร้อนเพื่อรีบอล ต้องเป็นผู้ที่มีความชำนาญจริงๆ จึงจะทำได้ มิฉะนั้นจะก่อให้เกิดความเสียหายกับตัวไอซี หรือเป่าลมร้อนแล้วตะกัวไหลไปรวมกัน ปลิวหลุดไปบ้าง ดังนั้นผู้ที่จะรีบอลด้วยวีธีนี้ควรฝึกทักษะความชำนาญให้ดีก่อน

ข้อควรระวังในการรีบอล

  • ไม่ควรใช้ลมร้อนด้วยความ ร้อนสูงเกินไปเพราะจะทำให้เกิดการสะสมความร้อนในตัวไอซีหรือเกิดรอยใหม้ ผิวของไอซีบวมปูดขึ้นมา ทำให้ไอซีเสียหาย

  • ไม่ควรใช้ลมร้อนด้วยลมแรงเพราะจะทำให้เม็ดตะกั่วปลิวหลุดขี้นมาจากช่องของเพลต

  • ไม่ควรใช้ฟลั๊กในปริมาณ มาก เมื่อฟลั๊กโดนความร้อนจะละลายแล้วเดือดดันเม็ดตะกั่วให้ลอยขึ้นหลุดจากช่อง ของเพลตไปรวมกับเม็ดตะกั่วในช่องอื่นๆ ทำให้ตำแน่งนั้นขาดไป และทำให้เม็ดที่ไปรวมนั้นมีขนาดใหญ่ขึ้น และแกะเพลตออกไม่ได้

บริษัทวิจัยตลาด แอดวานซ์ รีเสิร์ซ แอนด์ คอนซัลแตนท์ รับทำวิจัยตลาด เป็น บริษัทวิจัย ทีมงานวิจัยมีประสบการณ์ เก็บข้อมูล กลั่นกรอง คัดสรรค์ กลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ได้ผล วิจัยตลาด ที่แม่นยำ นำไปใช้วางแผนการตลาดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของ การวิจัยตลาด

ติดต่อทำวิจัยตลาด บริษัท แอดวานซ์รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
โทร. : 02-509-7219 มือถือ: 098-309-8297

Hits: 14