ทีดิน 6 ไร่ ไม้ขาว ถลาง ภูเก็ต 1

ทีดิน 6 ไร่ ไม้ขาว ถลาง ภูเก็ต 1