ที่ดิน 19.5 ไร่ ติดชายหาด เขาขาด ภูเก็ต Land 19

ที่ดิน 19.5 ไร่ ติดชายหาด เขาขาด ภูเก็ต Land 19