รังสี ฟาร์ อินฟราเรด (Far Infrared Ray) หรือ FIR

Spread the love

rangsee

รังสี ฟาร์ อินฟราเรด (Far Infrared Ray) หรือ FIR คือ ?

ฟาร์ อินฟราเรด (Far Infrared) หรือ FIR คือ แสงรังสี ฟาร์ อินฟราเรด ( FIR ) คือคลื่นแสงที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า ที่มีอยู่ในแสงแดด ถูกค้นพบโดยนักวิทยาศาสตร์ ชื่อ เซอร์วิลเลียม เฮอร์เชลใน ปี ค.ศ.1800 งานวิจัยของเขานำไปสู่การค้นพบว่า ไม่ใช่มีเพียงคลื่นแสงที่มองเห็นที่รู้จักกัน คือ สีแดง  สีส้ม สีเหลือง สีเขียว สีฟ้า และสีม่วง แต่ยังมีรังสีที่มองไม่เห็นซึ่งมีชื่อต่อมาว่า อินฟราเรด

ประมาณ 80% ของพลังงานแสงอาทิตย์ ถูกสร้างขึ้นจาก รังสี ฟาร์ อินฟราเรด ( FIR ) และ 60% ของรังสี ฟาร์ อินฟราเรด ( FIR ) อยู่ระหว่าง ช่วงของ 10-20 ไมครอน

รังสี ฟาร์ อินฟราเรด จากดวงอาทิตย์ :  รังสี ฟาร์ อินฟราเรด คือ รังสีที่ทำให้สุขภาพดี ซึ่งมีอยู่ในแสงแดด มันจะตอบสนองกับการสังเคราะห์แสง ซึ่งเป็นกระบวนการที่ใช้โดยพืชในการผลิตพลังงาน และหากปราศจากมันแล้วอาจจะไม่พบกับสิ่งมีชีวิตอยู่บนโลกนี้

รังสี ฟาร์ อินฟราเรด เพิ่มการทำงานทางชีวภาพ :  Albert  Szent – Gyorgiผู้ชนะรางวัลโนเบลและได้ค้นพบวิตามินซี เชื่อว่าพลังงานจากดวงอาทิตย์ มีผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อเรา งานวิจัยของเขาแสดงให้เห็นว่า แสงสามารถกระตุ้นการทำงานทางชีวภาพของร่างกายขั้นพื้นฐาน งานวิจัยสมัยใหม่มีการแสดงให้เห็นว่า ฟาร์ อินฟราเรด ช่วยกระตุ้นการเผาผลาญของร่างกายได้จริง

รังสี ฟาร์ อินฟราเรด ไม่ทำลายผิวหนัง :รังสี ฟาร์ อินฟราเรดเป็นรังสีที่ปลอดภัย และเป็นประโยชน์ จากดวงอาทิตย์ (J Cardiol.2008 )รังสี อินฟราเรด ไม่ทำให้ผิวหนังไหม้ และไม่ควรจะสับสนกับแสงอัลตราไวโอเลต ซึ่งอาจทำให้ผิวหนังไหม้ และทำลายผิวคุณ

คุณสมบัติของ รังสี ฟาร์ อินฟราเรด :

  • พวกมันไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า
  • พวกมันสร้างความร้อน เมื่อถูกดูดซับโดยสสารจำนวนมาก
  • พวกมันสามารถแทรกซึมเข้าไปในวัตถุจำนวนมาก รวมทั้งเนื้อเยื่อของมนุษย์
  • พวกมันแสดงคุณสมบัติของแสง เช่น การเดินทางเป็นเส้นตรง แต่สามารถหักเหและสะท้อนได้

คำอธิบาย ฟาร์ อินฟราเรด – รังสี อินฟาเรด 3 ประเภท :  ความ ยาวคลื่น ของแสงสามารถวัดได้ในหน่วยมิลลิเมตร แต่มักจะวัดในหน่วยที่เรียกว่า ไมครอน เพราะค่าที่วัดได้มีขนาดเล็กมาก ตัวอย่าง เช่น 0.00076 มิลลิเมตร

1 ไมครอน = 0.001 มิลลิเมตร  ดังนั้นความยาวคลื่นของแสงเหล่านี้ จะเป็นขนาดที่สั้นมากๆ
เนียร์ อินฟราเรด (Near Infrared)   มีขนาด   0.76 – 1.4     ไมครอน
มิด อินฟราเรด (Mid Infrared)       มีขนาด     1.4 – 3        ไมครอน
ฟาร์ อินฟราเรด (Far Infrared)      มีขนาด        3 – 1000   ไมครอน

เนียร์ อินฟราเรด มีความยาวคลื่นที่สั้นที่สุด ส่วน ฟาร์ อินฟราเรด จะมีความยาวคลื่นที่ยาวที่สุด
หมายเหตุ : อ้างอิงข้อมูลจากคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศ เกี่ยวกับการส่องสว่าง (CIE)

ฟาร์ อินฟราเรด เป็นสิ่งที่ปลอดภัย – ร่างกายของคุณก็สร้าง ฟาร์ อินฟราเรดประมาณ 50% ของพลังงานที่สร้างขึ้นโดยร่างกายของคุณเองอยู่ในรูปของ รังสี ฟาร์ อินฟราเรด ดังนั้น ฟาร์ อินฟราเรด เป็นสิ่งที่ปลอดภัยอย่างแน่นอน (J Cardiol.2008 )ร่างกายมนุษย์สร้าง รังสี ฟาร์ อินฟราเรด (FIR) ขึ้นเอง ระหว่าง 8-14 ไมครอน เมื่อร่างกายของเราร้อนจาก รังสี ฟาร์ อินฟราเรด (FIR) ระดับกิจกรรมของอะตอมของเราจะเพิ่มขึ้น และความร้อนก็ถูกสร้างขึ้นมาด้วย (.Albert Szent – Gyorgi)  แว่นตามองกลางคืนที่ใช้โดยทหาร ก็ใช้หลักการตรวจจับ รังสี อินฟราเรดที่เกิดจากร่างกาย เพราะร่างกายคนเราแผ่พลังงาน ฟาร์ อินฟราเรด ผ่านทางผิวหนังที่ 3-50 ไมครอน และที่แผ่ออกมามากที่สุดคือที่ความยาวคลื่น 9.4 ไมครอน ฝ่ามือของเราก็ปล่อยพลังงาน ฟาร์ อินฟราเรด ออกมาเช่นกันที่ระดับ 8-14 ไมครอน วิธีรักษาด้วยฝ่ามือตามประเพณีโบราณในประเทศจีน ก็ได้ใช้คุณสมบัติการรักษาโดยรังสี ฟาร์ อินฟราเรด มานานกว่า 3,000 ปีแล้วโยคีในอินเดียก็ใช้วิธีรักษาด้วยฝ่ามือแบบเดียวกัน และแนะนำให้ใช้ในการลดอาการปวดตาโดยเฉพาะ

ฟาร์ อินฟราเรด (FIR)  อุ่นร่างกายจากภายใน :  ฟา ร์ อินฟราเรด (FIR)  เป็นช่วงความยาวคลื่นแสงที่มองไม่เห็น ที่มีความยาวกว่าคลื่นแสงที่มองเห็นทั่วไป ฟาร์ อินฟราเรด (FIR) ได้รับความนิยมมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ว่าเป็นวิธีที่ปลอดภัยสำหรับการดูแลสุขภาพตามวิถีธรรมชาติ เมื่อรังสี ฟาร์ อินฟราเรด (FIR) นี้ถูกดูดซึมโดยเซลล์ของร่างกายแล้วจะทำให้เกิดความรู้สึกว่าร้อน เมื่อร่างกายได้ดูดซับรังสี ฟาร์ อินฟราเรด (FIR) มันเหมือนอยู่ท่ามกลางแสงแดด ร่างกายจะอุ่นขึ้นแล้วคุณรู้สึกดีและผ่อนคลายพลังงานร่างกาย

สัมผัสกับการซาวน่า :  รังสี ฟาร์ อินฟราเรด (FIR) สามารถซึมผ่านเข้าไปในร่างกายได้ลึก ช่วยให้ร่างกายของคุณค่อยๆอุ่นขึ้นที่อุณหภูมิต่ำ  แม้อุณหภูมิของร่างกายที่ต่ำเพียง 37 องศาเซลเซียส รังสี ฟาร์ อินฟราเรด (FIR) จะอุ่นร่างกายของคุณโดยตรงและไม่ใช่การเพิ่มความร้อนให้อากาศ

ห้องซาวน่าแบบดั้งเดิมนั้นจะทำให้เราอึดอัดมาก เพราะมันทำงานที่อุณหภูมิสูง ระหว่าง 65 ถึง 95 องศาเซลเซียส โดยใช้อากาศร้อนหรือไอน้ำเพื่อให้ความร้อนกับร่างกายของคุณ ผิวหนังจะถูกทำให้ร้อนและส่งผ่านความร้อนนี้ไปยังเซลที่ถัดจากผิวหนังลงไป

ประสบการณ์ อินฟราเรด – มันจะรู้สึกอย่างไร : รังสี ฟาร์ อินฟราเรด (FIR) เป็นคลื่นแสงที่มองไม่เห็นจากดวงอาทิตย์ ที่อุ่นร่างกายของเรา โดยตรงโดยไม่ต้องให้ความร้อนกับอากาศ มันแผ่ผ่านลึกลงไปในร่างกายของเรา และช่วยทำให้เรารู้สึกอบอุ่น มีพลัง และสุขภาพดี  เราสามารถสัมผัสถึง รังสี ฟาร์ อินฟราเรด (FIR) ได้ในวันที่มีเมฆมาก เมื่อดวงอาทิตย์ออกมาเราจะรู้สึกอบอุ่น และเมื่อดวงอาทิตย์หายไปอีกครั้งหนึ่งที่เราจะรู้สึกเย็น อุณหภูมิของอากาศไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลย แต่เราจะรู้สึกอบอุ่นจากดวงอาทิตย์ เนื่องจากรังสี ฟาร์ อินฟราเรด (FIR)
รังสี ฟาร์ อินฟราเรด (FIR) ช่วยให้ร่างกายอุ่นขึ้นที่อุณหภูมิต่ำ แม้แต่บริเวณที่มีอุณหภูมิน้อยกว่าอุณหภูมิของร่างกายของคุณเอง ( 37 องศาเซลเซียส) นี่เป็นคุณสมบัติของ ฟาร์ อินฟราเรด (FIR) คือการที่คุณยังคงสามารถมีเหงื่อออกที่อุณหภูมิต่ำได้

สัมผัสของฟาร์ อินฟราเรด (FIR) :
– ความอบอุ่นจากดวงอาทิตย์
– ความร้อนที่แผ่ออกโดยร่างกายเป็น ฟาร์ อินฟราเรด (FIR)
– นอนอยู่บนหาดให้ทรายปลดปล่อยรังสี ฟาร์ อินฟราเรด (FIR) ออกมาช่วยให้คุณผ่อนคลายและเกิดกระบวนการล้างพิษในร่างกาย (ดีท็อกซ์)
– ความร้อนออกมาจากมือของคนที่เราสัมผัส
– ฝ่ามือของคุณจะปลดปล่อยพลังงานการบำบัด ฟาร์ อินฟราเรด (FIR) ที่มีความยาวคลื่น 8-14 ไมครอน

ฟาร์ อินฟราเรด (FIR) ทำงานอย่างไร :  พลังงาน ฟาร์ อินฟราเรด (FIR) ถูกดูดซึมได้อย่างง่ายดายมากโดยร่างกายมนุษย์ และการบำบัดด้วย ฟาร์ อินฟราเรด ซาวน่า จะถูกรวมอยู่ในโปรแกรมการล้างพิษในร่างกาย (detoxification) จากตัวเลขการเพิ่มขึ้นของแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ ทั่วโลก

เนื่องจากปัจจุบันมนุษย์มีความเครียดและมีพิษในร่างกายในระดับสูง ความสามารถตามธรรมชาติของร่างกายในการรักษาตัวเอง มักจะไม่เพียงพอจนเป็นเหตุให้ร่างกายเราเกิดอันตรายได้ คนบางส่วนมีความเครียดและ/หรือระดับที่ร่างกายเป็นพิษถึงขั้นวิกฤต และเราก็ไม่ได้มีพลังเพียงพอในการล้างพิษหรือซ่อมแซมร่างกายของเราเองได้

ร่างกายสร้างพลังงาน ฟาร์ อินฟราเรด (FIR) เองได้ ซึ่งปกติจะเกิดขึ้นภายในเนื้อเยื่อของเราและ มีความเกี่ยวข้องกับความหลากหลายของการตอบสนองการรักษา

การรักษาด้วยความร้อนจาก ฟาร์ อินฟราเรด (FIR) จะทำให้คุณรู้สึกผ่อนคลายและให้พลังงาน

ขณะนี้การดูแลสุขภาพและผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ ในประเทศญี่ปุ่น และที่อื่นๆ เช่นใน แคนาดา ได้ใช้การรักษาด้วยความร้อนจาก ฟาร์ อินฟราเรด (FIR) เพื่อฟื้นฟูและรักษาอาการของโรคต่างๆมาเป็นระยะเวลานานหลายปีแล้ว

ประโยชน์ฟราอินฟราเรด เครื่องบำบัดสุขภาพด้วยรังสีฟราอินฟราเรด หรือ HotHouseซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันนั้น ผลิตขึ้นมาโดยใช้เทคนิคเฉพาะทาง และ ได้รับการจดสิทธิบัตรด้านมาตรฐาน ในฐานะเป็นเครื่องมือแพทย์ของญี่ปุ่น ว่าเป็นอุปกรณฺ์ที่ช่วยฟื้นฟูสุขภาพ นอกจากนี้ยังผ่านการทดสอบมากมายจนได้ผลเป็นที่น่าพอใจเครื่องบำบัดสุขภาพ ด้วยรังสีฟราอินฟราเรด หรือ HotHouseซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันนั้น ผลิตขึ้นมาโดยใช้เทคนิคเฉพาะทาง และ ได้รับการจดสิทธิบัตรด้านมาตรฐาน ในฐานะเป็นเครื่องมือแพทย์ของญี่ปุ่น ว่าเป็นอุปกรณฺ์ที่ช่วยฟื้นฟูสุขภาพ นอกจากนี้ยังผ่านการทดสอบมากมายจนได้ผลเป็นที่น่าพอใจHot House รุ่น YS-50 ได้ใช้ คลื่นแสงฟราอินฟราเรดที่เป็นคลื่นแสงชนิดหนึ่งของ อินฟราเรดซึ่งเป็นคลื่นแสงชนิดพิเศษสามารถทะลุผ่านชั้นผิวหนัง

ฟาร์อินฟาร์เรดคืออะไร ในบริเวณแถบสีของสนามแม่เหล็กตั้งแต่สีแดงจนถึงสีม่วง บางแสงเราสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า เช่น แสงไฟจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ แต่ยังมีแสงอีกเป็นจำนวนมากที่เรามองไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่า ซึ่งหนึ่งในแสงที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าก็คือแสงฟาร์อินฟาร์เรด และด้วยคุณสมบัติที่มันสามารถทะลุผผ่านเข้าไป ภายในร่างกายของมนุษย์ อันมีผลให้อุณหภูมิในร่างกาย ค่อยๆ เพิ่มมากขึ้น ทำให้เกิดการกระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิตทั่วร่างกาย และช่วยเพิ่มพลังภายในร่างกาย กระตุ้นขบวนการเผาผลาญอาหาร เพิ่มความสมดุลภายในร่างกาย และ ปรับระบบประสาทอัตโนมัติให้มีความสมดุลยิ่งขึ้น รวมทั้งช่วยขจัดสิ่งสกปรกออกจากร่างกายด้วย ปัจจุบัน ฟาร์อินฟาร์เรด ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั่วโลกว่าเป็นเครืองมือแพทย์ความยาวรังสีที่ ร่างกายสามารถดูดซึมได้ง่าย:3-50 m-6ด้วยรูปลักษณ์ภายนอกซึ่งมีลักษณะคล้ายครึ่งวงกลม160องศา ภายในเครื่องนั้นฉาบไว้ด้วยอนุภาค ซิลิคอนมุมแหลม ซึ่งผลิตจากมลรัฐนิวเม็กซิโก ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยรังสีฟราอินฟราเรด ที่ยิงออกมาจาก Hot House นี้มีความยาวคลื่นอยู่ที่ประมาณ 8-10 ไมครอน
• ลักษณะครึ่งวงกลม 160 องศา, ฉาบด้วยซิลิคอนมุมแหลมจากมลรัฐนิวเม็กซิโก สหรัฐอเมริกา, ทำให้ลำแสงตัดสลับกันเป็นชั้นๆ FIR. เกิดความหนาแน่นมากขึ้น ก่อให้เกิดความร้อนขึ้น
• อุณหภูมิคงที่อยู่ที่ 70o c,ความร้อนนี้เหมือนการอาบแสงแดด,ผู้ใช้จะรู้สึกปลอดภัยเพราะเมื่อความร้อน สูงมากเครื่องจะตัดโดยอัตโนมัติ • ใช้ง่าย ผู้ใช้สามารถนั่ง-นอนใช้ได้
• เป็นสินค้าที่มีการควบคุมคุณภาพ และมีอายุการใช้งานนาน

คุณลักษณะเด่นของเครื่อง Hot house :
1. ช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อ
2. ช่วยลดอาการบวมเฉพาะที่
3. ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิต
4. ใช้ร่วมกับการนวด,ยึดข้อต่อ
5. ช่วยผ่อนคลายความเหนื่อยล้า แก้ไขอาการนอนไม่หลับ

ประโยชน์ของ Far Infrared กับโรคต่าง ๆ :
1. โรคเกาต์,ไขข้ออักเสบ, ลดความเข้มข้นของกรดยูริกในร่างกาย
2. โรคหลอดลม,โรคหอบ
3. โรคไต
4. โรคเกี่ยวกับกระเพาะ-ลำไส
5. โรคริดสีดวงทวาร
6. โรคทอกซิล
7. อาการแก่ก่อนวัย
8. ท้องผูก
9. เส้นเลือดอุดตัน
10. อัมพฤก
11. ผ่อนคลายความเหนื่อยล้า
12. การอุดตันของรูขุมขน
13. สมานแผลจากรอยช้ำตามผิวหนัง
14. ปวดประจำเดือน
15. โลหิตจาง
16. นอนไม่หลับ
17. ไมเกรน
18. เจ็บเส้นประสาท
19. โรคเบาหวาน
20. อ่อนเพลีย

เพศ อายุ และ ปัจจัยอื่นๆ เช่น อาหาร กิจกรรมประจำวัน อารมณ์ การออกกำลังกาย และ การนอนหลับ ล้วนแล้วแต่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงความดันเลือด ความดันเลือดที่แตกต่างกันในตอนเช้ากับตอนเย็น และอาจเปลี่ยนไปตามฤดูกาล ผู้ป่วยความดันสูงโดยปกติจะแสดงความดันสูงในฤดูหนาว และต่ำลงในฤดูร้อน การตื่นเต้นและความเครียดทางจิตใจเป็นสาเหตุให้เกิดความดันเลือดสูงเพิ่ม ขึ้นชั่วคราวผู้ป่วยความดันเลือดสูงต้องควบคุมการบริโภคเกลือ และให้ความสำคัญกับอาการท้องผูก อีกทั้งผู้ป่วยยังต้องให้การนอนหลับที่เพียงพอ และการออกกำลังกายที่เหมาะสม สำหรับความพิเศษเฉพาะทางสำหรับการป้องกันและการบำบัดรักษาอาการความดันเลือด สูงคือการมีจิตใจที่มั่นคงผู้ประสบปัญหาความดันเลือดสูง อาจมีอาการทางร่างกายดังนี้ ปวดหัว ไหล่ยึด วิงเวียนศีรษะ อาเจียน เมาคลื่น หายใจขัด หรือ มีอาการปวดบวมส่วนผู้ที่มีความดันเลือดต่ำ หรือ เมื่อความดันระยะหัวใจบีบตัวต่ำกว่า 100 มิลลิเมตรปรอท และ ความดันระยะหัวใจคลายตัวต่ำกว่า 60 มิลลิเมตรปรอท จะรู้สึกเหนื่อยง่าย และวิงเวียนศีรษะง่าย ความร้อนที่นุ่มนวลที่กำเนิดจากเครื่องทำความร้อนด้วยรังสีอินฟราเรดระยะไกล จะค่อยๆช่วยปรับปรุงการไหลเวียนของเลือด และนำออกซิเจนมาสู่เนื้อเยื่อในร่างกาย ด้วยเหตุนี้คนไข้ทั้งที่มีความดันเลือดสูงและต่ำจะได้ประโยชน์จากการใช้ เครื่องในการปรับปรุงการไหลเวียนซึ่งจะไปปรับระดับความดันเลือดให้สมดุลและ เป็นปกติ เป็นที่เชื่อกันว่าความดันโลหิตต่ำมาจากสุขภาพที่ไม่ดี

มาตรการต้านมะเร็งอย่างได้ผลหากคุณจำเป็นจะต้องอยู่กับโรคมะเร็ง หรือ กำลังหาหนทางที่จะป้องกันตัวเองไม่ให้ป่วยเป็นมะเร็ง ปัจจัยต่อไปนี้จะเป็นแนวทางให้คุณได้เรียนรู้กลยุทธ์ทีจะรับมือกับโรคร้าย ได้ หากคุณได้ทดลองปฏิบัติตามแนวทางและย้ำเตือนกับตัวเองในการจะปฏิเสธการใช้ยา หรือ สารเคมีใดๆซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นการแก้ที่ปลายเหตุ และเพียงประคับประคองอาการเพียงชั่วคราว ยิ่งไปกว่านั้นคุณจะพบกับความสุขจากการได้ดูแลตัวเองและ จากการมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนเพราะคุณเป็นผู้ทีสามารถดูแลตัวเองได้ใกล้ ชิดที่สุด การปฏิบัติตามแนวทางที่จะกล่าวต่อไปจะช่วยเปลี่ยนชีวิตของคุณไปสู่การมี สุขภาพที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโรคมะเร็ง : มะเร็งก่อกำเนิดขึ้นจากการที่ร่างกายขาดแคลนสารอาหารประเภท เอนไซม์ แร่ธาตุ และ วิตามิน สิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในการต่อสู้กับมะเร็งร้าย และ แนวทางในการป้องกันไม่ให้เซลล์มะเร็งพัฒนาไปเป็นเนื้อร้าย มีดังนี้ :
1. ทำให้เซลล์ได้รับออกซิเจนอย่างเพียงพอ
2. รับประทานอาหารที่มีเอนไซม์สูง และ มีค่าความเป็นกรด/ด่างที่สมดุล
3. ล้างพิษร่างกาย และ จิตใจ
4. บำบัดด้วยความร้อนจากอินฟราเรดระยะไกล
5. ป้องกันและสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน

Hits: 4519