No Image

proadlizer capacitor

พฤษภาคม 22, 2012 admin 0

เป็น คาปาซิเตอร์ ทีมีความจุสูง มีความเที่ยงตรงในการเก็บและคายประจุ จึงมักนำมาใช้ในวงกรองแรงดันของวงจรภาคจ่ายไฟซีพียูของเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค ที่ต้องการความเสถียร หรื […]

No Image

โซลิดคาปาซิเตอร์

พฤษภาคม 22, 2012 admin 0

โซลิดคาปาซิเตอร์ เป็นคาปาซิเตอร์ที่มีรูปร่างคล้าย อิเล็กโทรไลท์ คาปาซิเตอร์ แต่มีความคงทนสูงกว่า เนื่องจากผลิดมาจากวัสดูที่ดีกว่า เช่น แมงกานีสออกไซด์, นีโอเบีย […]

No Image

Acer Aspire 4750G ขึ้นภาพแล้วค้าง เข้าวินโดว์ได้บ้างไม่ได้บ้าง

พฤษภาคม 22, 2012 admin 0

สำหรับอาการนี้ ส่วนมากเกิดจากไฟวงจรภาคจ่ายไฟซีพียูมีการกระเพื่อมของแรงดัน หรือแรงดันไม่เรียบนั่นเอง การ แก้ไข สำหรับรุ่นที่ใช้ tantalum capacitor เป็น อุปกรณ์กร […]

No Image

หัวเป่าลมร้อน ที่ใช้ ในงานซ่อม

พฤษภาคม 20, 2012 admin 0

หัว เป่าลมร้อน ที่ใช้ ในงานซ่อม เมนบอร์ด พีซี และ โน๊ตบุ๊ค ที่ใช้กันทั่วไปนั้น จะมีสองแบบ คือแบบลมร้อนตรง และแบบลมวน ซึ่งทั้งสองแบบนี้ มีคุณสมบัติในการใช้งานที่ […]