No Image

การวิจัยตลาด ยุค 4.0 (Market Research )!!!

มิถุนายน 27, 2018 admin 0

พฤติกรรมของผู้บริโภคในยุค 4.0 กระทบต่อระเบียบวิธีดำเนินการ วิจัยตลาด (Market Research) ของ บริษัทวิจัยตลาด (Research Company) เป็นอย่างมาก กล่าวคือ การตลาดก่อน […]

No Image

เรียนซ่อมเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊คอย่างไรให้สำเร็จ

มิถุนายน 25, 2018 admin 0

สำหรับท่านที่ต้องการ เรียนซ่อมเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค ให้ประสบความสำเร็จเป็นช่าง ซ่อมเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค ได้นั้น จำเป็นต้องเรียนรู้เกี่ยวกับ โครงสร้างของคอมพิวเตอร์ เนื่อ […]

No Image

ภาพฝึกอบรมซ่อมโน๊ตบุ๊ค เทคนิคกำแพงเพชร

มิถุนายน 25, 2018 admin 0

ท่านประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรม พิธีกรเรียนเชิญท่านประธาณกล่าวเปิดการฝึกอบรม   ตัวแทนนักศึกษากล่าวขอบคุณ    ท่านประธานมอบวุฒิบัตรให้กับนักศึกษาที่เข้ารับการอ […]

No Image

นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์

มิถุนายน 25, 2018 admin 0

ต้องขออภัยครับ ภาพในส่วนนี้ได้เสียหาย กำลังรวบรวมภาพจากข้อมูลที่เบ็คอัพไว้ครับ   บริษัทวิจัยตลาด แอดวานซ์ รีเสิร์ซ แอนด์ คอนซัลแตนท์ รับทำวิจัยตลาด เป็น บร […]

No Image

วิสัยทัศน์ ผู้บริหาร-วิจัยตลาด

มิถุนายน 15, 2018 admin 0

“พลังของข้อมูลจากการ วิจัยตลาด เพิ่มขีดความสามารถของธุรกิจ” ในยุคปัจจุบันการทำธุรกิจเป็นที่ทราบว่ามีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงลูกค้าค่อนข้างเอาใจยากและมีตัวเลือกใ […]

No Image

บริการวิจัย ตลาด ธุรกิจ สังคม

มิถุนายน 15, 2018 admin 0

“พลังของข้อมูลจากการ วิจัยตลาด ที่ถูกต้อง แม่นยำ เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของธุรกิจ” ARC. เป็นบริษัทวิจัย ทีมนักวิจัยมีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ ในการวิจัยตลาด […]

No Image

ลูกค้าทำวิจัยตลาด

มิถุนายน 15, 2018 admin 0

พลังของข้อมูลจากการ วิจัยตลาดที่ถูกต้อง แม่นยำ ชี้นำความสำเร็จของธุรกิจ ไม่ว่าลูกค้าจะเป็นใครก็ตาม จุดมุ่งหมายในการให้บริการของเราเท่าเทียมกันและเหมือนกันเสมอ น […]

No Image

วิจัยตลาด-การวิจัยเพื่อค้นหาเอกลักษณ์-เชิงพื้นที่

มิถุนายน 15, 2018 admin 0

วิจัยตลาด-การวิจัยเพื่อค้นหาเอกลักษณ์ เชิงพื้นที่( Area Identity Study) กำหนดกลยุทธ์การดำเนินงานวิจัยตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้นโยบายเชิงรุกในมิติของก […]