No Image

วิจัยตลาด-การวิจัยเพื่อค้นหาเอกลักษณ์-เชิงพื้นที่

มิถุนายน 15, 2018 admin 0

วิจัยตลาด-การวิจัยเพื่อค้นหาเอกลักษณ์ เชิงพื้นที่( Area Identity Study) กำหนดกลยุทธ์การดำเนินงานวิจัยตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้นโยบายเชิงรุกในมิติของก […]

No Image

วิจัยตลาด-รูปแบบบ้านที่อยู่อาศัยที่เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค-คลองสามวา-กรุงเทพฯ

มิถุนายน 15, 2018 admin 0

การวิจัยตลาด รูปแบบบ้านที่อยู่อาศัยที่เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ในเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร โครงการวิจัยตลาด ศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคต่อรูปแบบบ้านแบบต่างๆ มี […]

No Image

วิจัยตลาด-การศึกษาความต้องการที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองของประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช

มิถุนายน 15, 2018 admin 0

การวิจัยตลาด การศึกษาความต้องการที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ของประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช การศึกษาวิจัยตลาด ในครั้งนี้ ทำการศึกษาเพื่อเป็นแนวทาง ในการแก้ไขความต้อ […]

No Image

ข้อมูลจากการวิจัยตลาด ที่ถูกต้อง แม่นยำ ชี้นำความสำเร็จของธุรกิจ

มิถุนายน 13, 2018 admin 0

“พลังของข้อมูลจากการ วิจัยตลาด ที่ถูกต้อง แม่นยำ เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของธุรกิจ” ARC. เป็นบริษัทวิจัย ทีมนักวิจัยมีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ ในการวิจัยตลาด […]

No Image

ความจำเป็นในการ “วิจัยตลาด” ยุคการสื่อสารออนไลน์

มิถุนายน 13, 2018 admin 0

การวิจัยตลาด วิจัยธุรกิจ   ในยุคที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โลกมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว  เช่นเดียวกับเทคโนโลยี และการดํารงชีวิตของมนุษย์  การดําเนินงาน […]