No Image

ลูกค้าทำวิจัยตลาด

มิถุนายน 15, 2018 admin 0

พลังของข้อมูลจากการ วิจัยตลาดที่ถูกต้อง แม่นยำ ชี้นำความสำเร็จของธุรกิจ ไม่ว่าลูกค้าจะเป็นใครก็ตาม จุดมุ่งหมายในการให้บริการของเราเท่าเทียมกันและเหมือนกันเสมอ น […]

No Image

วิจัยตลาด-การวิจัยเพื่อค้นหาเอกลักษณ์-เชิงพื้นที่

มิถุนายน 15, 2018 admin 0

วิจัยตลาด-การวิจัยเพื่อค้นหาเอกลักษณ์ เชิงพื้นที่( Area Identity Study) กำหนดกลยุทธ์การดำเนินงานวิจัยตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้นโยบายเชิงรุกในมิติของก […]

No Image

วิจัยตลาด-รูปแบบบ้านที่อยู่อาศัยที่เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค-คลองสามวา-กรุงเทพฯ

มิถุนายน 15, 2018 admin 0

การวิจัยตลาด รูปแบบบ้านที่อยู่อาศัยที่เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ในเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร โครงการวิจัยตลาด ศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคต่อรูปแบบบ้านแบบต่างๆ มี […]